Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 26,27,28 listopada odbędą się w szkole próbne egzaminy ósmoklasisty.

Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem, tylko klasy ósme na 2,3, a w pierwszym dniu 4 lekcji piszą egzaminy próbne zgodnie z harmonogramem:
26 listopada – godz. 9:00 – język polski – 120 minut
27 listopada – godz. 9:00 – matematyka – 100 minut
28 listopada – godz. 9:00 – wybrany język obcy – 90 minut

Celem egzaminu jest:
– wstępna ocena wiedzy i umiejętności,
– oswojenie się z formą egzaminu – uczniowie będą pisać w salach, w których odbędzie się właściwy egzamin,
– sprawdzenie oraz weryfikacja danych, wybranego języka, dostosowania form i warunków pomocy podczas egzaminu.