Profilaktyka w przypadku zagrożenia skażeniem radioaktywnym

 W ramach działań podejmowanych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na wypadek wystąpienia ryzyka zagrożenia radiacyjnego, do naszej gminy trafiły bezpłatne tabletki zawierające jodek potasu.

Ich ewentualna dystrybucja wśród mieszkańców będzie się odbywała tylko w sytuacji ogłoszonego alarmu, na polecenie Wojewody Dolnośląskiego.

 Lista miejsc ewentualnej dystrybucji jodku potasu:  

1. Urząd Miejski Bolków
2. SPZOZ Bolków
3. GMOPS Bolków
4. NZOZ ARM-MED Bolków
5. OJRG Bolków
6. OSP Wierzchosławice
7. OSP Sady Dolne
8. OSP Sady Górne
9. OSP Wolbromek
10. OSP Lipa
11. OSP Mysłów
12. OSP Kaczorów
13. OSP Stare Rochowice
14. Gorzanowice – boisko/wiata (OJRG Bolków)
15. Świny Górne – świetlica (OJRG Bolków)
16. Grudno – świetlica (OSP Lipa)
17. Jastrowiec – była remiza (OSP Lipa)
18. Wierzchosławiczki – plac zabaw/altana (OSP Wierzchosławice)
19. Półwsie – plac zabaw/altana (OSP Wierzchosławice)
20. Płonina – świetlica (OSP Kaczorów)
21. Radzimowice – centrum wsi (OSP Mysłów)
22. Nowe Rochowice – plac przed domem Sołtysa (OSP Stare Rochowice)
23. 6 domków, Jeżów – przystanek OSP Stare Rochowice – bez stałego
punktu.

Z informacji medialnych wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak na wszelki wypadek należy się do niego wcześniej przygotować.

Wszystkie informacje znajdują się na załączonej ulotce.