Rekolekcje

W dniach 19 i 20 marca 2018 roku zostaną zorganizowane rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej placówki.

19 marca- klasy I- IV SP
uczniowie realizują 3 pierwsze godziny lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli,pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 10.50 – msza o godzinie 11.00;

19 marca – klasy VII – III gimnazjum
uczniowie realizują prawie 5 pierwszych godziny lekcyjnych zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli,pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 12.20 – msza o godzinie 12.30;

20 marca – klasy I- II
uczniowie realizują 3 pierwsze godziny lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli,pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 10.50 – msza o godzinie 11.00;

20 marca – klasy III- VI
uczniowie realizują prawie 3 pierwsze godziny lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli, pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 10.20 – spowiedź o godzinie 10.30- msza o godzinie 11.00;

20 marca – klasy VII – III gimnazjum
uczniowie realizują 4 pierwsze godziny lekcyjnych zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
uczniowie pozostawiają plecaki z książkami w klasach nauczycieli,pod opieką których będą przebywali na rekolekcjach;
wyście o godzinie 11.50 – spowiedź o godzinie 12.00- msza o godzinie 12.30;

Uczniowie po mszy rekolekcyjnej wracają do szkoły, po swoje plecaki, a następnie miejscowi udają się do domów, a uczniowie dojeżdżający do świetlic szkolnych.

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii, w tych dniach po odbytych obowiązkowych zajęciach szkolnych udają się do domów lub do świetlic szkolnych, gdzie oczekują na odwóz lub odbiór przez rodzica.