Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie  informuje, że zgodnie z  pismem Burmistrza Bolkowa z dnia 18 marca 2020r. oraz ograniczonym dostępem do sekretariatu szkoły(czynnym od pn. do pt. w godzinach 8.00 – 12.00) karty zgłoszeń do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są w formie skanów lub fotografii  za pomocą  poczty e-mail na adres szkoły, tj. sp@bolkow.pl w terminie do dn.31 marca 2020r.

Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone przez rodziców/prawnych opiekunów zaraz po zakończeniu zawieszenia działalności szkoły.