By spojrzeć inaczej

       W naszej szkole w dniach 26-29 września 2020r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli klas I-III, pedagogów oraz nauczycieli świetlic pn. ” „Spójrz inaczej”. Celem zajęć było przygotowanie piętnastu kompetentnych realizatorów rekomendowanego programu pod ww. nazwą. Realizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” ze Starachowic. Warsztaty były współfinansowane ze środków publicznych Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Uczestnicy zajęć bardzo wysoko ocenili merytoryczną stronę szkolenia, sposób prowadzenia zajęć jak i zasadność wprowadzenia programu w wielu oddziałach klas I- III.