Spotkanie z autorem

IMG_1339We wtorek 15 października w bibliotece klas 6-8 odbędzie się spotkanie z historykiem i pisarzem, drem Markiem Sikorskim. Prelekcja będzie poświęcona jego najnowszej książce „Sherlock Holmes i osobliwe zagadki”. Chętne osoby, które zgłosiły udział, proszone są o przybycie do biblioteki po trzeciej lekcji. Organizatorkami spotkania są bibliotekarki: p. Justyna Graszkiewicz i p. Urszula Szmajda.