Spotkanie z policjantem

   W poniedziałek, 4 grudnia, naszą placówkę odwiedził funkcjonariusz Komisariatu Policji w Bolkowie, starszy aspirant Mariusz Majkut. Celem spotkania z uczniami klas 5,6,7,8 było funkcjonowanie naszych podopiecznych w Internecie, cyberprzemoc i hejt.
Podczas prelekcji szeroko omówiony został problem cyberprzemocy, nierzadko występujący wśród uczniów szkół podstawowych. Pan policjant zwrócił uwagę na rodzaje przestępstw i wykroczeń, które najczęściej popełniane są w Internecie. Podkreślona została waga odpowiedzialności za podejmowane w sieci działania oraz na niepodważalne prawo człowieka do własnego wizerunku. Uczniowie naszej szkoły zostali szczególnie uczuleni na tzw. Cyberprzemoc, która objawia się zamieszczaniem w Internecie obraźliwych komentarzy, niewłaściwych postów, wykorzystywaniem czyjegoś wizerunku bez jego zgody, nawoływaniem do czynów zabronionych, grożeniem itp. Tym samym młodzi ludzie zostali także szczegółowo poinformowani o zagrożeniach, jakie czyhają na nich w sieci.
Była to dla nas cenna dyskusja.