Stypendysta MEN

Absolwent naszej szkoły Szymon Fica, który w roku szkolnym 2018/2019 opuścił jej mury, został Stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Ten zaszczytny tytuł został mu przyznany za wybitne osiągnięcia, którymi mógł się poszczycić podczas nauki w naszym gimnazjum. Serdecznie gratulujemy!