ŚWIĄTECZNY ŁAŃCUCH JEDNOŚCI

   Zakończyliśmy rywalizację w 45 minutowym challengu pt. „ŚWIĄTECZNY ŁAŃCUCH JEDNOŚCI”, organizowanym przez naszą szkołę oraz Centrum Kulturalno- Biblioteczne Gminy Bolków.

 Do konkursu przystąpiły następujące instytucje:

 – Urząd Miejski w Bolkowie,

– Przedszkole Samorządowe w Bolkowie („Iskierki”, „Słoneczka” i „Kolorowe motylki” ),

– Oddział Przedszkolny przy SP w Bolkowie („Motylki”, „Pszczółki”, „Skaczące żabki”, „Biedronki”, „Pingwinki”),

 – Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie ( klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6c, 8a, 8b, 8c).

   Komisja wybierając zwycięzców challengu brała pod uwagę średnią arytmetyczną długości łańcucha przypadającej na 1 uczestnika w danym oddziale.

Zwycięzcami są:

– w kategorii przedszkole: grupa „Pingwinków”- 18 m,
– w kategorii klas 1-3: klasa 2b -97 m,

– w kategorii klas 4-8: klasa 8a- 62 m.

    Ponadto komisja postanowiła wyróżnić klasę 5b, której łańcuch był wyjątkowo estetyczny i odznaczał się na tle prac wykonanych przez inne grupy.  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!