Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie informuje, iż od dnia 8 kwietnia 2019 r.

w placówce planowany jest strajk pracowników oświaty. Ponieważ brakuje pełnych danych o liczbie nauczycieli, którzy przystąpią do akcji protestacyjnej w szkole organizowane będą tylko zajęcia opiekuńcze. W związku z przewidywanymi trudnościami organizacyjnymi zwracam się do Państwa z prośbą, o ile to będzie możliwe, o zapewnienie dzieciom opieki.

Informacja o wznowieniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostanie zamieszczona na stronie szkoły oraz przesłana do wiadomości rodziców przez dziennik elektroniczny.

Dyrektor informuje, że dołoży wszelkich starań, aby mimo strajku egzaminy gimnazjalne oraz ósmoklasisty odbyły się bez zakłóceń.