Szkolny konkurs recytatorski I-III

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „ZDROWO I BEZPIECZNIE”, który odbędzie się 25 stycznia 2021 roku (etap szkolny).

Celem konkursu jest propagowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia wśród uczniów, upowszechnianie kultury języka, rozbudzanie zainteresowania poezją współczesną oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: I etap – klasowy, II etap – szkolny.

Organizatorami konkursu są: logopeda Beata Szydłowska i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Iwona Kwiatkowska.

Z przyczyn niezależnych mogą wystąpić zmiany w terminie lub sposobie organizacji.

REGULAMIN