Trzymaj formę!

    W tym roku szkolnym po raz kolejny nasza szkoła zadeklarowała przystąpienie do organizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundację Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie XVII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

   „Trzymaj Formę!”  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

   Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków młodzieży szkolnej przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://www.trzymajforme.pl