Ulotka o omdleniach


Ulotka zastała przygotowana przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in.: przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka
omdleń.