Umieją pływać

      We wtorek 7 grudnia zakończyła się realizacja projektu powszechnej nauki pływania pod nazwą „Umiem pływać”. Był on współfinansowany przez Gminę Bolków oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu zajęć sportowych dla uczniów.
      W projekcie wzięło udział 30 uczniów klas III uczęszczających do naszej szkoły. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze, a odbywały się przez 10 kolejnych wtorków. Celem projektu było nabycie przez jego uczestników umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej. Zajęcia zachęciły również dzieci do uprawiania sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający umiejętności zdobyte podczas nauki pływania.