Ważna informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolkowie przypomina, że osoby dojeżdżające zobowiązane są do zakładania maseczek ochronnych przed wejściem do autobusu szkolnego. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w środkach komunikacji obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa.