Wyjątkowa lekcja historii klasy 4 c

     Dnia 8 marca klasa 4 c wybrała się na wyjątkową lekcję historii do Muzeum Zamku Bolków. Uczniowie wraz z wychowawcą oraz panią Magdaleną Sawicką zwiedzili przepiękne ruiny średniowiecznej warowni oraz wysłuchali zamkowych legend i ciekawostek o unikatowej wieży, która w przekroju ma kształt łzy. Atrakcyjnym punktem zwiedzania było wejście na wieżę, z której roztacza się panoramiczny widok na Góry Kaczawskie i Sudety Środkowe. Uczniowie obejrzeli także wystawę „W służbie stanu swojego … Zwyczaje średniowiecznego rycerstwa” w Domu Niewiast Muzeum Zamku Bolków, z której dowiedzieli się wielu ciekawostek o rycerskich turniejach, zbrojach oraz cnotach.
Dziękujemy Pani Magdalenie również za nowinki archeologiczne, które umiliły nam ten wspólny czas.