Wyniki egzaminu ósmoklasisty

   W dniu 1 lipca na stronie wyniki.edu.pl będzie można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty. Każdy uczeń otrzyma indywidualne dane do zalogowania się na stronie. W dniach 8,11,12 lipca w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia – może je odebrać osobiście zdający lub jego prawny opiekun.