Wyniki rekrutacji

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SP-BOLKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie informuje, że wszystkie wnioski złożone przez Rodziców o przyjęcie dziecka (grupa wiekowa:3-latek; 4-latek; 5-latek; 6-latek) do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Bolkowie na rok szkolny 2020/2021, które zostały złożone w terminie do 31 marca 2020 r. zostały rozpatrzone pozytywnie.
W związku z powyższym proszę Rodziców dzieci zakwalifikowanych do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego SP-Bolków zgodnie z Zarządzeniem nr 303/2020 Burmistrza Bolkowa z dn.30.01.2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego…
Dokumenty (pisemne, czytelne oświadczenie Rodziców) potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do Oddziału przyjmowane będą w formie skanów lub fotografii za pomocą poczty e-mail na adres szkoły, tj. sp@bolkow.pl w terminie od dn.17.04.2020r. do dn. 27.04.2020r.

Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły