Zapisy do klasy pierwszej

Ogłoszenie

Od dn. 01 MARCA 2016 r. do dn. 31 MARCA 2016 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie będą przyjmowane zapisy dzieci do klasy pierwszej na podstawie wypełnionej przez rodziców dziecka/ prawnych opiekunów/. „karty zapisu do szkoły”-wzór karty zapisu do klasy pierwszej dostępny jest: w sekretariacie szkoły , na str. internetowej: http://sp.bolkow.bip.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej

przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej w Bolkowie

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00.

Uwaga:

Zapisu dzieci do szkoły z obwodu szkoły dokonuje się na podstawie :

-dokumentu tożsamości rodzica,

-karty zapisu dziecka do szkoły.

Zapisu dzieci do szkoły spoza obwodu dokonuje się na podstawie:

-pisemnego wniosku rodzica,

– dokumentu tożsamości rodzica,

– karty zapisu dziecka do szkoły.