Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego

Ogłoszenie

Od dn. 01 MARCA 2016 r. do dn. 17 MARCA 2016 r. w oddziałach przedszkolnych, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie będą przyjmowane zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Bolkowie rocznik 2010/ 2011/2012 –gmina Bolków na podstawie wypełnionej przez rodziców dziecka/ prawnych opiekunów/. „karty zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego”

 

Wzór karty zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny jest:

w sekretariacie szkoły ,

na str. internetowej: http://sp.bolkow.bip.gov.pl