Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym

Rusza Program
„Wakacyjna AktywAKCJA” Fundacji PFR
-zgłoś się, jeżeli chcesz zorganizować czas wolny w wakacje dla
dzieci i młodzieży w Twojej okolicy.
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza organizacje, które
przygotowują dla dzieci i młodzieży atrakcje na czas wakacji, do udziału w ogólnopolskim Programie Grantowym „Wakacyjna AktywAKCJA”. Jego celem jest wsparcie finansowe projektów non-profit, dzięki którym dzieci i młodzież z lokalnych społeczności spędzą wakacje atrakcyjnie i beztrosko. Planowana pula środków do przyznania na najciekawsze pomysły to 250 000 pln.
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 21 czerwca!
Wnioski o grant mogą składać szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze. Szczegóły: Regulamin Programu Grantowego Wakacyjna AktywAKCJA