Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dyrektor szkoły informuje, że 31 lipca 2020r.(piątek) w godzinach 8.00 – 13.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane uczniom lub ich rodzicom/prawnym opiekunom zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.