Zatrudnienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie zatrudni nauczyciela specjalistę posiadającego kwalifikacje z oligofrenopedagogiki w wymiarze 20/20 godzin. Ponadto poszukuje również nauczyciela tyflopedagoga do realizacji zajęć rewalidacyjnych  w wymiarze dwóch godzin.