Zebrania z rodzicami

W czwartek 24 stycznia odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami:

16.00 – klasy 1-3 SP,

17.00 – klasy 4-6 SP,

18.00 – klasy 7SP-IIIG.