Zebranie

24 kwietnia odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami.
Porządek zebrań:
16:00 – oddziały 1-3 edukacji wczesnoszkolnej,
17:00 – oddziały 4-6,
18: 00 – odziały 7 – III gimnazjum.