Skrócone lekcje

Dyrektor informuje, iż dnia 13 października 2017 r. zajęcia lekcyjne będą przebiegały zgodnie z następującym planem godzinowym:
1 lekcja 8.00 – 8.30
2 lekcja 8.40 – 9.10
3 lekcja 9.20 – 9.50
4 lekcja 10.00- – 10.30
5 lekcja 10.40- 11.10
6 lekcja 11.15- 11.45
Dowozy dzieci do domów zaczynają się o godzinie 12.00. Świetlice szkolne pracują do momentu, aż wszystkie dzieci (zgodnie z deklaracjami zapisu) zostaną odebrane przez rodziców.