Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków

   Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków”.

   Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, u 229 (106K) wśród 286 uczniów (136K) objętych wsparciem, z terenu Gminy Bolków (powiat jaworski, woj. dolnośląskie) w okresie 01.09.2022-30.06.2023.

 

Ekoludek w obiektywie

Ekoludek- Magdalena Kolano. Zoo Wrocław.
Ekoludek- Magdalena Kolano. Sudecka Zagroda Edukacyjna- Dobków.
Język niemiecki- Marek Janas

„Na tropach bolkowskich legend-gra miejska”. Uczniowie zaopatrzeni w folder o legendach bolkowskich szukali w terenie granitowych  kostek, na których znajdowały się poszczególne sylaby hasła. Po odnalezieniu wszystkich sylab uczniowie odgadli hasło. Gra został przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa. Foldery są dostępne w Galerii „Ars et historia”.

Język niemiecki- Marek Janas
Ostatnie zajęcia poświęcone były nowo utworzonej przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa, ścieżce historyczno-przyrodniczej na Wzgórzu Ryszarda. Młodzież zaopatrzona w foldery o ścieżce w języku niemieckim poszukiwała zgodnie z mapką poszczególnych obiektów. Były to zarówno obiekty historyczne jak ruiny dawnej kawiarni „Blockhaus”, podstawa masztu radiolokacyjnego czy wejście do podziemnej fabryki zbrojeniowej, jak i przyrodnicze: dąb burgundzki i sosna żółta.
Iwona Kwiatkowska- Masterchef
Marek Janas- język niemiecki
Magdalena Kolano -Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ,, SALAMANDRA” w Myśliborzu.
Iwona Kwiatkowska- Masterchef
Magdalena Kolano-Ekoludek
Marek Janas- język niemiecki
Paula Kleniuk-chemia
Marek Janas- język niemiecki
Marek Janas- język niemiecki
Paula Kleniuk-chemia