Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków

   Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków”.

   Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, u 229 (106K) wśród 286 uczniów (136K) objętych wsparciem, z terenu Gminy Bolków (powiat jaworski, woj. dolnośląskie) w okresie 01.09.2022-30.06.2023.