Ogłoszenia

Numery alarmowe

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Dyrektor Szkoły informuje o pojawieniu się wszawicy wśród uczniów naszej szkoły.

W związku z powyższym prosimy o częste kontrole oraz w przypadku wystąpienia zakażenia wszawicą o nieposyłanie dziecka do szkoły do momentu wyleczenia.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:
• związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
• używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
• codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
• mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
• wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
• systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą należy poinformować o powyższej sytuacji pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

Dyrektor Szkoły
Sławomir Kałużny

 

„Oszczędzamy energię” – kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

„Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

 Więcej informacji dot. Europejskiego Dnia wiedzy o Antybiotykach  http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php.

 

 

Dyrektor Szkoły informuje o pojawieniu się wszawicy wśród uczniów naszej szkoły.

W związku z powyższym prosimy o częste kontrole oraz w przypadku wystąpienia zakażenia wszawicą o nieposyłanie dziecka do szkoły do momentu wyleczenia.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

• związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,

• używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów

• codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,

• mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),

• wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,

• systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole
W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą należy poinformować o powyższej sytuacji pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

Dyrektor Szkoły

Sławomir Kałużny