PROCEDURY SZKOŁY – COVID

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

Procedury SP Bolków COVID – od 02.12.2021

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W BOLKOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Procedura SP Bolków od 1 września 2020r. – strefa zielona.
Procedura SP Bolków od 12.10.2020r. – strefa żółta.

Regulamin nauczania zdalnego – 26.10.2020r.

1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLKOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19 – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – OBOWIĄZUJE OD 18 MAJA 2020r.

2. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLKOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19 – OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2020r.

ZAŁĄCZNIK NR 1-OŚWIADCZENIE-DEKLARACJA RODZICÓW

ZAŁĄCZNIK NR 4-NR TEL. KONTAKTOWYCH DO RODZICÓW

ZAŁĄCZNIK NR 8-ZGŁOSZENIE DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

wytyczne dla przedszkoli

3.  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLKOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19 – ODDZIAŁY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2020r.

          załącznik NR 1-OŚWIADCZENIE-DEKLARACJA

          załącznik NR 4-NR TEL.KONTAKTOWYCH RODZICÓW

          załącznik NR 7-ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY

          Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna — kopia

4. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLKOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19 – konsultacje klas 8 – OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2020R.

Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica – 8klasa

Załącznik nr 7 – zgłoszenie 8 klasa

5. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLKOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19 – KONSULTACJE DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2020r.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica –  KONSULTACJE W SZKOLE

  1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLKOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY– OBOWIĄZUJE OD 16 CZERWCA 2020r.