Oddziały 4-8

L.p. Przedmiot KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7 KLASA 8
1 Język polski

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania klasa 4 Kryteria kl. 5 Kryteria kl. 6 Kryteria kl. 7 Kryteria kl. 8
2

Język angielski

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania klasa 4 Wymagania klasa 5 Wymagania klasa 6 Wymagania klasa 7 Wymagania klasa 8
3

Język niemiecki

Przedmiotowe ocenianie

 WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA   WYMAGANIA   WYMAGANIA
4

Muzyka

Przedmiotowe ocenianie

  Wymagania   Wymagania   Wymagania   Wymagania xxxx
5

Plastyka

Przedmiotowe ocenianie

 

Wymagania  Wymagania Wymagania  Wymagania xxxx
6

Historia

Przedmiotowe ocenianie 

Wymagania Wymagania WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA 
7

WOS

Przedmiotowe ocenianie

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX Wymagania
8

Przyroda

Przedmiotowe ocenianie

WYMAGANIA XXXX XXXX XXXX XXXX
9

Geografia

Przedmiotowe ocenianie

xxxx

WYMAGANIA

WYMAGANIA

WYMAGANIA WYMAGANIA
10

Biologia

Przedmiotowe ocenianie

xxxx

WYMAGANIA

WYMAGANIA

 WYMAGANIA   WYMAGANIA
11

Chemia

Przedmiotowe ocenianie

xxxx

xxxx

xxxx

Wymagania klasa 7  Wymagania klasa 8
12

Fizyka

Przedmiotowe ocenianie

xxxx

xxxx

xxxx

WYMAGANIA  WYMAGANIA
13 Matematyka

Zasady oceniania

KLASA 4

KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7 KLASA 8
14

Informatyka

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania kl. 4 Wymagania kl. 5 Wymagania kl. 6 Wymagania kl. 7 Wymagania kl. 8
15 Wych. Fiz.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

Wymagania klasa 4 Wymagania klasa 5 Wymagania klasa 6 Wymagania klasa 7 Wymagania klasa 8
16

EDB

Przedmiotowe ocenianie

XXXX

XXXX XXXX

XXXX

Wymagania klasa 8
18

Technika

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania kl. 4 Wymagania klasa 5 Wymagania kl. 6