Oddziały 4-8

L.p. Przedmiot KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7 KLASA 8
1 Język polski

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania
2

Język angielski

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania
3

Język niemiecki

Przedmiotowe ocenianie

 WYMAGANIA  WYMAGANIA  WYMAGANIA   WYMAGANIA   WYMAGANIA
4

Muzyka

Przedmiotowe ocenianie

  Wymagania   Wymagania   Wymagania   Wymagania xxxx
5

Plastyka

Przedmiotowe ocenianie

 

Wymagania  Wymagania Wymagania  Wymagania xxxx
6

Historia

Przedmiotowe ocenianie 

Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania
7

WOS

Przedmiotowe ocenianie

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX Wymagania
8

Przyroda

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania XXXX XXXX XXXX XXXX
9

Geografia

Przedmiotowe ocenianie

xxxx

Wymagania

Wymagania

Wymagania Wymagania
10

Biologia

Przedmiotowe ocenianie

xxxx

Wymagania

Wymagania

Wymagania  Wymagania
11

Chemia

Przedmiotowe ocenianie

xxxx

xxxx

xxxx

Wymagania  Wymagania
12

Fizyka

Przedmiotowe ocenianie

xxxx

xxxx

xxxx

Wymagania Wymagania
13 Matematyka

Zasady oceniania

Wymagania

Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania
14

Informatyka

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania
15 Wych. Fiz.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania Wymagania
16

EDB

Przedmiotowe ocenianie

XXXX

XXXX XXXX

XXXX

Wymagania
18

Technika

Przedmiotowe ocenianie

Wymagania  Wymagania Wymagania