Informacja dla rolników

W związku z realizacją przez Gminę Bolków zadań związanych z Powszechnym
Spisem Rolnym w 2020 r. od dnia 1 września 2020 r. będzie można dokonać samospisu internetowego przez Rolników bez opuszczania domu i przyjmowania rachmistrza spisowego. Poniżej szczegóły.

Informacja o PSR 2020