Konkurs Nauczyciel 2021

Świetlica 6-8 ogłasza konkurs plastyczny „Nauczyciel 2021”.

Celem konkursu jest :    

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej.

Wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki.

Więcej na Blogu Świetlicy.

Założenia organizacyjne konkursu:

    • Konkurs  skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Bolkowie.
  • Prace oceniane będą w trzech kategoriach: I – II, III – V, VI – VIII.
  • Prace wykonane mogą być dowolną techniką  w formacie A4.
  • Na odwrocie należy zamieścić dane autora ( imię , nazwisko i klasę).
  • Prace wykonać można na zajęciach świetlicowych.
  • Prace zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu oraz na blogu świetlicy.
  • Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni nagrodą rzeczową.

 Organizatorem konkursu jest świetlica klas  VI – VIII .

Termin wykonania prac do 18.10.2021 r.

Zdjęcia prac można również wysyłać na e-maile: twardysko.sp@onet.pl  lub  klaudialuc@onet.pl

W temacie wiadomości prosimy podać imię, nazwisko i klasę autora pracy plastycznej.

Zapraszamy do udziału!