Organizacja pracy 14 października

Poniedziałek 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dla uczniów, którzy przyjdą w tym dniu do szkoły, będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.