Rozpoczynamy Tydzień Matematyki

    Od dziś w naszej szkole rozpoczyna się Tydzień Matematyki. Z tej okazji nauczycielki Agnieszka Daszkiewicz i Alicja Suchojad zaplanowały różne atrakcje.

Celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką, uświadomienie faktu, że matematyka może być wesoła, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, odkrywania reguł i prawidłowości matematycznych. Termin nieprzypadkowy, bo 14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Liczba Pi jest na tyle wyjątkowa, że ma … swoje święto! Według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3,14 , czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku. Wielbiciele liczby Pi, zwłaszcza dotyczy to amerykańskich naukowców, w dniu święta zajadają się specjalnymi okrągłymi ciastami, które wewnątrz udekorowane są literą π, a na obwodzie podane mają jej rozwinięcie dziesiętne.