Uczniowie klas l-lll recytują wiersze

8 lutego 2023 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „PIĘKNO WOKÓŁ NAS”, przygotowany i przeprowadzony przez logopedę Beatę Szydłowską i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Iwonę Kwiatkowską.

Celem tegorocznego konkursu było upowszechnianie kultury języka polskiego wśród uczniów, popularyzowanie i dostrzeganie piękna przyrody, krajobrazu, wartości rodzinnych, narodowej kultury, rozbudzanie zainteresowania poezją współczesną i klasyczną oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów z edukacji wczesnoszkolnej, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w eliminacjach klasowych. Komisja w składzie nauczycieli: Marzena Glinka, Marta Klepek i Ewelina Białas-Pęcherczyk, oceniła uczniów w trzech kategoriach wiekowych zwracając uwagę na kulturę słowa, dobór tekstu, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Laureatami zostali:

w kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Jan Trafiał, kl.1a – 75 pkt.
II miejsce – Karolina Lewandowska, kl.1a – 68 pkt. 
III miejsce – Wojciech Adamczyk, kl.1b – 63 pkt.

w kategorii klas drugich:

I miejsce – Laura Krantz, kl.2c – 71 pkt. 
II miejsce – Lena Pierun, kl.2a – 67 pkt. 
III miejsce – Hanna Tobolska, kl. 2b – 63 pkt.

w kategorii klas trzecich:

I miejsce – Oliwia Woźniak, kl.3b – 73 pkt.
lI miejsce – Milena Czochara, kl.3a – 71 pkt.
III miejsce – Emilia Filimoniak, kl. 3c – 68 pkt. III miejsce –  Anastassia Reshetylo, kl.3b – 68 pkt.

WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY!!!