Day: 6 marca 2023

Robotyka w szkole

   W ramach zajęć wspierających w naszej szkole prowadzone są zajęcia z elementów robotyki.

    Uczniowie z klas ósmych uczęszczający na koło fizyczne po zapoznaniu się z instrukcją bardzo starannie składali roboty. Praca trwała kilka zajęć, bo przecież „mBoty” są dość skomplikowane i wymagają skupienia i dokładności. Efekty pracy dały uczestnikom dużą satysfakcję co widać na poniższych zdjęciach. Kolejnym krokiem było zainstalowanie na telefonach programu umożliwiającego sterowanie robotami.

   Na kolejnych zajęciach uruchomimy drukarkę 3D która została poprawnie ustawiona i skalibrowana. Wszyscy uczniowie są bardzo zadowoleni z możliwości korzystania z takich pomocy.

Zajęcia zostały zorganizowane z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”