Fundacja EFC dziękuje za współpracę

Horyzonty_baner-1_Fundacja EFC dziękuje za dotychczasową współpracę i zaprasza do kolejnego udziału w rekrutacji.

15 lutego rozpocznie się rekrutacja do kolejnej edycji programu Horyzonty skierowanego do uczniów klas 8.


Stypendium pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w szkole średniej. Dla stypendystów są organizowane i finansowane wyjazdy na wakacje i ferie, jak również nauka języków obcych i koszty
egzaminów certyfikujących. Zapewniona jest opieka wykwalifikowanych koordynatorów i indywidualne wsparcie w rozwoju zainteresowań. Więcej informacji http://www.efc.edu.pl/.