„Idą święta, nie o sms-ie, lecz kartce pamiętaj 2”

  Idą-święta-slider-4    Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii przygotowanej przez  Fundację Dbam o Mój Z@sięg z siedzibą w Gdańsku.

Główny cel kampanii to zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie wolnego czasu, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

W kampanii do tej pory wzięło udział 6 klas: klasa 6a,  klasa 7a, klasa 7b, klasa 7c, klasa 8b, klasa 8c. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, na których kultywowano jedną z najpiękniejszych tradycji- pisanie kartek świątecznych. Prowadzący- p.Marta Konopka i pani Edyta Madurska przeprowadziły pogadanki na temat wartości podtrzymywania tradycji, w społeczeństwie, w którym ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Uczniowie otrzymali kartki zamówione z fundacji, napisali życzenia do najbliższych i je zaadresowali. Część klas udała się do Urzędu Pocztowego w Bolkowie, gdzie kartki świąteczne zostały wysłane.

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, zatem w następnym roku będzie przeprowadzona w szerszym zakresie.

received_468204664093373received_451184469116660