Informacja Dyrektora szkoły

Szanowni Państwo, Uczniowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie informuje, iż w placówce nadal trwa akcja protestacyjna.

Mimo to, od dnia 25 kwietnia 2019r, (czwartek) zostaną wznowione zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych.

Dla pozostałych dzieci, które nie mają w domu opieki, placówka organizuje zajęcia opiekuńcze.