Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego

W każdy poniedziałek od 15:05 do 16:05 zapraszam serdecznie na konsultacje (rozmowy doradcze) uczniów klas 7 i 8. Mile widziani są również rodzice, którzy chcieliby pomóc swoim dzieciom w podjęciu decyzji oraz poszerzeniu swojej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.

Podczas takiego spotkania zostaje podpisany kontrakt doradczy między uczniem, a doradcą zawodowym, który określa cel współpracy, planowaną liczbę spotkań, ich termin i miejsce; zasady przekładania spotkań, zobowiązanie do przygotowania do spotkań; zobowiązanie doradcy do poufności (z wyłączeniem sytuacji, w których specjalista usłyszy informację o zagrożeniu życia, zdrowia lub bezpieczeństwa); informacje o przechowywaniu notatek ze spotkań.

Cel spotkań:

– pomoc w wyrażeniu i nazwaniu potrzeb i oczekiwań

– pomoc w poznaniu samego siebie (wartości, motywacji, zainteresowań, osiągnięć)

– wsparcie emocjonalne i psychiczne

– wskazanie i nazwanie ważnych czynników, mogących wpływać na decyzje dotyczące przyszłości ustalenie preferencji i priorytetów,

– wsparcie w pracy nad planem działań

– wzmacnianie motywacji do pokonywania przeszkód,

– pomoc w procesie modernizacji i zmiany planu

– przekazanie informacji na temat oferty edukacyjnej, możliwości podnoszenia kwalifikacji, procedur naboru

– edukacja na temat rynku pracy – zawodów, wymagań pracodawców, procesu rekrutacji, prawa pracy wskazanie źródeł samodzielnego zdobywania informacji.