List od Minister

Szanowni Państwo,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie –
bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości
300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych czy
odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie
do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie
będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to
również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7.
roku życia do zakończenia zajęć.
W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym
listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki
Społecznej poświęconym programowi rządowemu „Dobry Start”.
W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają zarówno
Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

List do dyrektorów szkół_Dobry Start

Dobry Start_plakat