Obchody Święta Niepodległości w 3 b

Klasa 3 b kilka dni przygotowywała się do obchodów Święta Niepodległości.

 * Przypomnieliśmy sobie wszystko co wiemy o naszych symbolach narodowych.

 * Rozmawialiśmy o sławnych Polakach i ich dokonaniach.

 * Poznaliśmy historię powstania naszego hymnu narodowego i autora jego słów.

 * Nauczyliśmy się śpiewać wszystkie zwrotki hymnu.

* Rozmawialiśmy o latach niewoli narodu polskiego i o licznych walkach o wolność kraju.

* Dzień przed 11 listopada, ubrani odświętnie wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

* Poznaliśmy znaczenie słowa PATRIOTYZM i wiemy, że chcemy być patriotami. Naszej ojczyźnie życzymy wszystkiego, co najlepsze.