SŁOWA mają moc

Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Plakat “SŁOWA mają moc”.
Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mocy SŁOWA.
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w konkursie na stworzenie plakatu!
Przygotowany projekt powinien przedstawiać autorski plakat „SŁOWA mają moc”.
•Plakat musi być wykonany własnoręcznie.
•Technika wykonania plakatu dowolna.
•Plakat w formacie A 3 lub A 2.
Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną, własnoręczną techniką, np. kredkami, farbami, flamastrami, z wykorzystaniem wycinanki itp. Organizator nie przyjmuje prac przygotowanych cyfrowo w programach graficznych.
Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A2.
WYSTAWA nagrodzonych (nagrody pieniężne we wszystkich kategoriach) i wyróżnionych prac podczas Konferencji Naukowej „SŁOWA mają moc” w dniach 16-17 września 2023 r.
Ostateczny termin nadsyłania prac 31.05.2023 r. (o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi 12.06.2023 r.
Pełny regulamin konkursu oraz oświadczenie (zgoda rodziców/opiekunów prawnych) dostępny u wychowawców i pedagoga.
Prace konkursowe wraz z oświadczeniem (zgodą rodziców/opiekunów prawnych) należy przynieść do gabinetu pedagoga najpóźniej do 30.05.2023r.