Stypendia Burmistrza

Dnia 26.02.2016 r. w Sali Rajców bolkowskiego Urzędu Miejskiego 3 naszych uczniów odebrało od Pana Burmistrza Jarosława Wrońskiego dyplomy oraz nagrody pieniężne. Stypendium za wysoką średnią ocen otrzymał Szymon Fica z klasy 6 „b”. Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali: Izabela Daszkiewicz i Marcel Suchojad.
Serdecznie gratulujemy!!

zdj stypendium (1)