Zakończenie roku w Przedszkolu

Uroczyste zakończenie roku oraz pożegnanie sześciolatków odbędzie się w poszczególnych grupach  według następującego harmonogramu :

Grupa 4-latki – 25.06.2021r. – o godzinie 08:15

Grupa 3-latki – 25.06.2021r. – o godzinie 09:15

Grupa 5,6 latki – 25.06.2021r. – o godzinie 10:15

Grupa 6-latki – 25.06.2021r. – o godzinie 11:15

Prosimy, aby z dzieckiem był jeden rodzic/opiekun prawny.