Zaproszenie do rajdu rowerowego

Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze zaprasza naszych uczniów do udziału w wyścigu „CZASÓWKA  GORZANOWICKA”, który odbędzie się 25 września  2021 r.  na trasie POGWIZDÓW – GORZANOWICE. Chęć udziału należy zgłosić w sekretariacie szkoły lub w dniu wyścigu w biurze zawodów (Świetlica w Pogwizdowie).

Szczegóły: REGULAMIN IX Czasówka Gorzanowicka

ZGODA RODZICÓW