Debiut Zuzanny

Uczennica klasy III gimnazjum, Zuzanna Madurska, zadebiutowała na łamach Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro libris”. To kwartalnik, w którym można znaleźć publikacje poetów, prozaików, literaturoznawców, regionalistów, historyków sztuki, dziennikarzy, bibliotekarzy i koneserów słowa pisanego. Zuzanna jest najmłodszą w historii pisma autorką.