eMOCje w GŁOWIE

Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego przystąpiła do projektu edukacyjnego „eMOCje w GŁOWIE”. Główną koncepcją projektu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego.

Celem projektu edukacyjnego „eMOCje w GŁOWIE” jest:

  • Kształtowanie świadomości nauczycieli, rodziców, opiekunów dzieci oraz uczniów w zakresie problemów dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży;
  • Przekazanie społeczności szkolnej (nauczycielom, rodzicom i uczniom) podstawowej wiedzy na temat profilaktyki zdrowia psychicznego młodego pokolenia;
  • Zachęcenie do podejmowania aktywności i działań profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Projekt edukacyjny „eMOCje w GŁOWIE” skierowany jest do nauczycieli pracujących z młodzieżą w grupie wiekowej 10-14 lat.

Nauczyciele mają wyjątkową możliwość pomagania uczniom w umacnianiu kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz wspierania ich w poznawaniu i dbaniu o własne zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) angażują się we współpracę z nauczycielami, której celem jest zapewnienie młodym ludziom wiedzy, umiejętności i wsparcia, których potrzebują, aby rozwijać się we wszystkich dziedzinach życia.