Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolkowie

Dyrektor szkoły informuje, że od 1 września 2020r. nauka odbywa się stacjonarnie w szkole.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w szkole od 1 września 2020r. obowiązują:

Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie od 1 września 2020r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznych.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r odbywa się w szkole zgodnie z poniższym grafikiem:

Klasy 2-3 oraz 5-8 – uczniowie o godzinie 9.00 spotykają się z wychowawcami w klasach,

Klasy 1 – godzina 9.30 – apel w hali sportowej – przywitanie przez Dyrektora szkoły, po apelu  przejście z wychowawcami do swoich przyporządkowanych sal lekcyjnych.

Klasy 4 – godzina 10.00 – – apel w hali sportowej – przywitanie przez Dyrektora szkoły, po apelu  przejście z wychowawcami do swoich przyporządkowanych sal lekcyjnych.

 

  1. Uczniowie, opiekunowie(1 opiekun/1 uczeń – dotyczy klas 1 i 4) oraz pracownicy wchodzą oraz opuszczają budynek szkoły wyznaczonymi wejściami:

Segment A – wejście między segmentami A i B – klasy 5a, 6a, 6c, 6e, 7b, 8a, 8c,

Segment B – wejście główne do szkoły – klasy 4a, 4b, 4c, 6b, 7a, 7d, 8b,

Segment C – wejście między segmentem C i salą sportową – klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 6d, 7c

 

  1. Wykaz sal i przypisanych klas:

 

  SEGMENT A SEGMENT B SEGMENT C
SALA – KLASA SALA – KLASA SALA – KLASA
PARTER A06 – 6A B03 – 4A C01 – 3A
C03 – 2C
A04 – 8A B04 – 6B
C04 – 1C
I PIĘTRO A20 – 8C B08 – 4C C08 – 1B
C09 – 3C
A19 – 6E B06 – 7D
C10 – 2A
II PIĘTRO A24 – 5A B24 – 4B C13 – 2B
C14 – 3B
A27 – 6C B26 – 7A
C15 – 1A
PUNKTOWIEC A12 – 7B B05 – 8B C12 – 7C
C18 – 6D

 

4. Ze względów organizacyjnych uczniowie klas 2-8(z wyjątkiem klas 4) w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zwracają wychowawcom klucze od swoich szafek.