Taniec 6 c

W ramach kampanii „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” uczennice klasy 6c: Nikola Araucz, Aleksandra Bilska, Oliwia Cwanek, Julia Staniszewska i Wiktoria Zawadzka przygotowały program artystyczny dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie klas 1-3 przyłączyli się do wspólnej zabawy.